تصاویر برتر

Generic placeholder thumbnail

حکومت دینی

اسماعیل علی پور
Generic placeholder thumbnail

تداوم

Generic placeholder thumbnail

حرص,فقر

Generic placeholder thumbnail

صبر

لیست عکس نوشته ها

ردیف عنوان عکس نوشته موضوع نویسنده تصویر
4441 چشم,نگاه
4442 چشم,گناه
4443 چشم,نگاه,آرامش,حرام
4444 چشمداشت,منت,صدقه
4445 کار
4446 کار,خواري,پيروزي
4447 کار,راز,رازداري
4448 کار نيک,عمر
4449 کار,ترس,مقاومت,سرسختي,مقاومت
4450 کار,نيک,درست,عمل
4451 کار
4452 کار,تفريح,اسراف,اجتماع,تنوع
4453 کار,مشتبه,تشکيک,هوس,دوراهي,مخالفت,درستي
4454 کبر,حسد,حسادت,حرص,طمع,هلاکت,نابودي
4455 کتاب,آرامش,مطالعه
4456 کتاب,آرامش
4457 کتاب,بوستان,باغ,دانش,دانشمندان
4458 کتاب,آرامش
4459 کدو,مغز,عقل,سلامتي
4460 کرامت,بزرگواري,فايده,گذشتن